Rok
2022
Autoři
RNDr. Karel Tajovský, CSc.
Peter Čuchta
Šárka Otáhalová
doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Citace
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V. & Chalupka F. (2022): Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR [Research of cave Invertebrates in protected areas in Czechia]. Aragonit 27 (1): 51 (in Czech).