Rok
2015
Autoři
RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Citace
Tuf I. H. & Rulík M. (2015): Výzkum nehmyzích bezobratlých na Univerzitě Palackého v Olomouci [Research of non-insect Invertebrates at the Palacký Univestity in Olomouc]. Živa 63 (5): CXI (in Czech).

Fotografie