Členem ČAS se může stát kdokoli se zájmem o arachnologii, kdo je starší 15 let a souhlasí se stanovami společnosti:

Členem se stáváte po vyplnění formuláře a po zaplacení členského příspěvku, který činí 200kč/rok (studenti 100kč/rok).

Členský příspěvek zašlete na účet 2201076043/2010 a do poznámky pro příjemce napište své jméno a příjmení.

Výhody členství v ČAS:

  • Zpravodaj společnosti Pavouk dvakrát ročně do vaší emailové schránky
  • Přístup do nálezové databáze pavoukovců ČR
  • Přístup k české arachnologická literatuře
  • Pravidelné info o dění ve společnosti a novinkách v arachnologii
  • Pozvánky na arachnologická akce (semináře, exkurze, přednášky, konference)
  • Možnost účasti na projektech ČAS
  • Možnost podpory studia pavoukovců
  • Zvýhodněné vstupné na vybrané akce (např. Terrabazar)
  • Setkávání se s lidmi společného zájmu - arachnologie

Vaše osobní informace nebudou nikde zveřejněny a budou použity výhradně pro potřeby administrace ČAS a přístup k nim bude mít jen tajemník a osoba, která má na starost členskou základnu. Vaše kontakty (email a telefon) jsou neveřejné a zobrazí se pouze členům po přihlášení.