Kvadráty: 5644 7166 5759 6754
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Criticaly endangered

Baryphyma pratense (Blackwall, 1861)

Czech namepavučenka břehová
Threat levelCriticaly endangered
Records8 nálezů, 4 kvadrátů
First record 1967, F. Miller, Miller 1971
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude150-400

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (8 used records)
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev0201
Zemní past2103
Neurčeno0504
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (8 used records)
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Písčité břehy1202
Lužní lesy nížin0101
Bylinné porosty břehů1001
Břehy tekoucích vod0503
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords