Kvadráty: 5259 5260
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Strongly endangered

Bolephthyphantes index (Thorell, 1856)

Czech nameplachetnatka kořenová
Threat levelStrongly endangered
Records3 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d
Last record 1997 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - Transp. [Boh.] [bm.]
Phytogeographic area
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude1150-1200

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (3 used records)
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (3 used records)
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Skály a sutě v horách1101
Širokolisté horské nivy0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords