Kvadráty: 6246 5952 5852 6765
  Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) Not endangered 4x 5x 9x

Hasarius adansoni (Audouin, 1826)

Czech nameskákavka skleníková
Threat levelNot endangered
Records9 nálezů, 4 kvadrátů
First record 1940, F. A. Novák, Miller 1971; Kůrka
Last record 2018 , Radek Šich
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-250

Bibliography

© Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (6 used records)
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4116
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (7 used records)
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov3163
Interiéry budov2003
Urbánní biotopy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords