Kvadráty: 5449
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Missing

Jacksonella falconeri (Jackson, 1908)

Czech namepavučenka Falconerova
Threat levelMissing
Records2 nálezů, 1 kvadrátů
First record 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 1971 , Jan Buchar
Distribution areaEuropean - ME [Boh.]
Phytogeographic area
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude400-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) REMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) REMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesostepní doubravy1001
Výsadby jehličnanů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords