Kvadráty: 5547 7267
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Strongly endangered 2x 2x

Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875)

Czech namepavučenka ostroostná
Threat levelStrongly endangered
Records2 nálezů, 2 kvadrátů
First record 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005
Last record 2019 , Pavel Krásenský
Distribution areaHolarctic [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťsemi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude160

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1 used records)
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
obilná pole0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords