Kvadráty: 6162
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Almost threatened

Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)

Czech nameplachetnatka čtyřzubá
Threat levelAlmost threatened
Records2 nálezů, 1 kvadrátů
First record 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013
Last record 2005 , Ivan Hadrián Tuf, Vratislav Laška
Distribution areaEuropean
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity-
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude450-450

Bibliography

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords