Rok
2013
Autoři
RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Druhy
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) LC
Citace
Kopecký O. & Tuf I. H. (2013): Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)) (Subterranean population of spider Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) (Araneae)). Západočeské entomologické listy 4: 106–109 (in Czech, English abstract and summary).