Kvadráty: 6162
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Téměř ohrožený

Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)

České jménoplachetnatka čtyřzubá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013
Poslední nález 2005 , Ivan Hadrián Tuf, Vratislav Laška
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška450-450

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2002
 SamciSamiceMláďataNálezy