Kvadráty: 6954
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Missing

Satilatlas britteni (Jackson, 1913)

Czech namepavučenka Brittenova
Threat levelMissing
Records1 nálezů, 1 kvadrátů
First record 1977, V. Růžička, Růžička 1986a
Last record 1977 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - eM [Boh.]
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude450-450

Bibliography

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1 used records)
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) REMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1 used records)
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) REMalesFemalesJuvenilesRecords
Ostřicové porosty stojatých vod1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords