Zelotes (3x)

Zelotes hermani (Chyzer, 1897)
Czech name: Skálovka Hermanova
First record: 2015, J. Darebník, viz Pavouk 2016 (č. 41)

Zelotes hermani (Chyzer, 1897)

Czech nameSkálovka Hermanova
Records0 nálezů, 0 kvadrátů
First record 2015, J. Darebník, viz Pavouk 2016 (č. 41)
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťsemi-natural
Humiditydry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-400

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Czech Arachnological Society © 2008-2020