Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

1995

Comparison of epigeic arachnofauna of most frequent biotopes and permanent plant associations in Czech hilly country based on the optimum biotope analysis
Šmaha J. (1995): Comparison of epigeic arachnofauna of most frequent biotopes and permanent plant associations in Czech hilly country based on the optimum biotope analysis. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 234.
Ecological preferences of epigeic spiders (Araneida) in the systems of many biotopes
Šmaha J. & Chytrý P. (1995): Ecological preferences of epigeic spiders (Araneida) in the systems of many biotopes. Acta Soc. Zool. Bohem.59: 227–244.

1991

Biocenotická diferenciace fauny pavouků (Araneae)
Šmaha J. (1991): Biocenotická diferenciace fauny pavouků (Araneae). Biocoenotical differentiation of the spider fauna (Araneae). In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of 8th meeting of Czechoslovak zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, pp. 65–66 (in Czech).

1990

Faunistic records from Czechoslovakia. Araneae
Šmaha J. (1990): Faunistic records from Czechoslovakia. Araneae. Acta Entomol. Bohemoslov.87: 232.
Differentiation of the ground-surface spider fauna of the climax pattern in different plant communities in central Bohemia
Šmaha J. & Pěnička P. (1990): Differentiation of the ground-surface spider fauna of the climax pattern in different plant communities in central Bohemia. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 442–458.

1988

Arachnological analysis of chains (catenae) of communities and twodimensional configuration of their arachnofaunu as shown in the examples from the Křivoklát area
Šmaha J. (1988a): Arachnological analysis of chains (catenae) of communities and twodimensional configuration of their arachnofaunu as shown in the examples from the Křivoklát area. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 174.
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů Biosférické rezervace Křivoklátsko
Šmaha J. (1988b): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů Biosférické rezervace Křivoklátsko [Some examples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Bohem. cent.17: 245–248 (in Czech).
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko
Šmaha J. (1988): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko. Bohemia centralis 17: 245–248.

1987

Arachnologický rozbor katén společenstev a dvourozměrná konfigurace jejich arachnofaunu na příkladech z Křivoklátska
Šmaha J. (1987): Arachnologický rozbor katén společenstev a dvourozměrná konfigurace jejich arachnofaunu na příkladech z Křivoklátska [An analysis of spider communities in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 26–33 (in Czech).

1986

Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko
Šmaha J. (1986): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko. Zprávy Československé zoologické společnosti 19–20: 83.
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko
Šmaha J. (1986): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko [Some examples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 83 (in Czech).

1985

Některé výsledky průzkumu arachnofauny Státní přírodní rezervace Týřov
Šmaha J. (1985): Některé výsledky průzkumu arachnofauny Státní přírodní rezervace Týřov [Einige Ergebnisse der Arachnofaunaforschungim Staatlichen Schutzgebiet Týřov]. Bohem. cent.14: 189–224 (in Czech, German summary).

1984

Nález žláznatky Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov
Šmaha J. (1984): Nález žláznatky Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov. Bohemia Centralis 13: 291–295.

1983

Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska
Šmaha J. (1983): Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska. [Ein Beitrag zum Studium der Weberknechte (Opiliones) im Gebiet von Křivoklát.] Bohemia Centralis, 12: 115–127.
Beitrag zur Erkenntnis der Arachnofauna einiger Biozönosen des Křivoklát-Gebietes (Mittelböhmen)
Šmaha J. (1983a): Beitrag zur Erkenntnis der Arachnofauna einiger Biozönosen des Křivoklát-Gebietes (Mittelböhmen). Věst. čs. Společ.zool.47: 126–136.
Fauna pavouků (Araneae) v různých biocenózách a klimatopech Křivoklátska
Šmaha J. (1983b): Fauna pavouků (Araneae) v různých biocenózách a klimatopech Křivoklátska [Spinnenfauna (Araneae) in verschiedenen Biozönosen und Klimatopen der Křivoklát-Umgebung]. Bohem. cent.12: 183–198 (in Czech, German summary).

1981

Příspěvek k fauně členovců umělých substrátů ve skladovacích prostorách Středočeského kraje.
Šmaha J. (1981): Příspěvek k fauně členovců umělých substrátů ve skladovacích prostorách Středočeského kraje [Contribution to the knowledge of arthropods of artificial substrates in storehouses in central Bohemia]. Bohem. cent.10: 265–268 (in Czech).

1976

Weitere Feststellungen lästigen Vorkommens der Larven von Zipfelkäfern ( Malachius : Col., Malachiidae)
Šmaha J. (1976): Weitere Feststellungen lästigen Vorkommens der Larven von Zipfelkäfern ( Malachius: Col., Malachiidae). Anz. Schädlingskunde49: 86–87.
Statistiky

Nalezeno

9670
Nálezy
395
Druhy
199
Rody
10
Čtverce

Určeno

9670
Nálezy
395
Druhy
199
Rody
10
Čtverce