Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

1988

Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice)
Absolon K., Král D. & Scholz T. (1988): Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy28: 51–60 (in Czech, German summary).

1986

Die dritte paläarktische Aulonia -Art, Aulonia kratochvili sp. n. (Araneida, Lycosidae)
Dunin P. M., Buchar J. & Absolon K. (1986): Die dritte paläarktische Aulonia-Art, Aulonia kratochvilisp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.50: 28–32.

1982

Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek
Absolon K. (1982): Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna der Lokalität Hrádníky bei Choceň, Peliny und Zámělský Borek (Ostböhmen)]. Práce a studie – Příroda13–14: 99–110 (in Czech, German summary).

1980

Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek
Absolon K. (1980): Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek [An analysis of the arachnofauna of the Peliny and Zámělský Borek State Nature Reserves]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 128 pp. (in Czech).

1933

Über höhlenbewohnende Arachniden
Absolon K. & Kratochvíl J. (1933): Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).

1932

Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete.
Absolon K. & Kratochvíl J. (1932): Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen-und Karstforschung1932 (3): 73–81.

1913

Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské
Absolon K. (1913): Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské [Two new arachnids from the Bosnian-Hercegovian caves and a report on Balkan arachnofauna]. Čas. mor. zem. musea13: 1–17 (in Czech and Latin).

1912

Führer durch den Mährischen Karst
Absolon K. (1912a): Führer durch den Mährischen Karst. Carl Winiker, Brno, 271 pp.
Průvodce Moravským krasem
Absolon K. (1912b): Průvodce Moravským krasem [A guide to Moravian Karst]. Barvič & Novotný, Brno, 210 pp. (in Czech).

1900

Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna
Absolon K. (1900a): Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna. Zool. Anz.23: 1–6, 57–60, 181–195.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských
Absolon K. (1900b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově2 [1899]: 60–68 (in Czech).

1899

Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes
Absolon K. (1899a): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes
Absolon K. (1899): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz.22: 315–317, 321–325.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských
Absolon K. (1899b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. [Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae.] Věstn. kl. přírod. v Prostějově 2: 60–68.
Statistiky

Nalezeno

1996
Nálezy
315
Druhy
173
Rody
24
Čtverce

Určeno

2196
Nálezy
342
Druhy
183
Rody
41
Čtverce