Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2006

Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko
Klimeš L. (2006): Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Pp. 137–143. In: Beran L., Kubíková J., Šprynař P. (eds), Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area.] Bohemia centralis, Praha, 27, 583 pp.

2005

Opiliones (Sekáči)
Klimeš L. (2005): Opiliones (Sekáči). Pp. 85–87. In: Farkač J. , Král D., Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of Threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Spider (Araneae) communities of scree slopes in the Czech Republic
Růžička V. & Klimeš L. (2005): Spider (Araneae) communities of scree slopes in the Czech Republic. J. Arachnol. 33: 280–289.

2002

Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones)
Klimeš L. (2002): Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones). Pp. 361–372. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, Boca Raton, 495 pp.

2000

Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding
Klimeš L. (2000): Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Trebon Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, 500 pp.

1999

Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud
Klimeš L. (1999a): Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. [Neglected synanthropic harvestmen (Opiliones): novelties from the Czech-Slovak borderland and other areas.] Sb. přírodověd. Kl., Uherské Hradiště 4: 68–71.
Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park
Klimeš L. (1999b): Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park. Klapalekiana 35: 129–138.
Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia
Klimeš L. (1999c): Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. Pp. 125–128. In: Gajdoš P. & Pekár S. (eds), Proceedings of the 18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, Supplement 3/2000.

1998

Remarkable harvestmen from the Czech Republic
Klimeš L. & Roušar A. (1998): Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.

1997

Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic
Klimeš L. (1997): Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 297–309.

1996

Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment
Klimeš L. (1996): Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment. In: Prach K., Jeník J., Large A. R. G. (eds), Floodplain ecology and management: The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe. SPB Academic Publishing, Amsterdam.

1995

Nový přírůstek do fauny sekačů Čech
Klimeš L. (1995): Nový přírůstek do fauny sekačů Čech. Živa 43/2: 76–77.
Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic
Klimeš L. & Bezděčka P. (1995): Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 10: 32–33.

1990

Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones)
Klimeš L. (1990): Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones).] Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 30: 37–45.
Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface
Klimeš L. & Sechterová E. (1990): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]:459–475.

1989

Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface
Klimeš L. & Sechterová E. (1989): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemosl. 86: 459–475.
Bezobratlí kamenitých sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera)
Růžička V., Boháč J., Syrovátka O. & Klimeš L. (1989): Bezobratlí kamenitých sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera) [Invertebrates from rock debris in north Bohemia (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy17: 25–36 (in Czech, English summary).
Bezobratlí sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera)
Růžička V., Boháč J., Syrovátka O. & Klimeš L. (1989): Bezobratlí sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera). [Invertebrates from rock debris in north Bohemia (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera).] Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 17: 25–36.

1987

Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems
Klimeš L. (1987): Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR)6:165–178.
Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones)
Klimeš L. (1987): Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 27: 51–54.

1984

Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu [Beitrag zum Erkennen der Dynamik vomArachnofauna an dem Waldekoton]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica24: 167–190 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu. Acta Univ. Palackianae Olomucensis Fac. Rer. Nat. 81: 169–190.
Statistiky

Nalezeno

62
Nálezy
29
Druhy
23
Rody
4
Čtverce

Určeno

272
Nálezy
91
Druhy
68
Rody
4
Čtverce