Rok
2012
Autoři
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Citace
Dolejš P. (2012): Arachnologická sbírka pana profesora Buchara. Pavouk 33: 23 (in Czech).