Rok
2015
Autoři
Stanislav Korenko
Citace
Korenko S. (2015): Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe. Pavouk 39: 22-27 (in Slovak)