Rok
2011
Autoři
Stanislav Korenko
Obsah
Originalni ID: 969
Citace
Korenko S. (2011): Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host association]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 110–111 (in Czech).