Rok
2014
Autoři
Mgr. Jan Dolanský
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Citace
Dolanský J. & Krejčí T. (2014): Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra. Pavouk 36: 16-17 (in Czech).