Rok
2008
Autoři
RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Vratislav Laška
Obsah
Originalni ID: 49
Citace
Laška V., Mikula, J. & Tuf I. H. (2008): Jak hluboko žijí půdní bezobratlí? Živa, 56 (4): 169–171.