Obsah
Originalni ID: 176
Citace
Plíšková J., Vallo P., Kovařík F. & Šťáhlavský F. (2012): Karyotypová diferenciace alpských štírů podrodu Alpiscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) [Karyotype differentiation of Alpine scorpions of the subgenus Alpiscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae)]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 156 (in Czech).