Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2012

Karyotypová diferenciace alpských štírů podrodu Alpiscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) [Karyotype differentiation of Alpine scorpions of the subgenus Alpiscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae)].
Plíšková J., Vallo P., Kovařík F. & Šťáhlavský F. (2012): Karyotypová diferenciace alpských štírů podrodu Alpiscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae) [Karyotype differentiation of Alpine scorpions of the subgenus Alpiscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae)]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 156 (in Czech).

2009

Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) CHKO Litovelské Pomoraví.
Šťáhlavský F. & Tuf I. H. (2009)): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) CHKO Litovelské Pomoraví. Acta rerum naturalium, 7: 97–102.

2008

The first karyotype study in palpigrades, a primitive order of arachnids (Arachnida: Palpigradi).
Král J., Kováč Ľ., Šťáhlavský F., Lonský P., Ľuptáčik P (2008): The first karyotype study in palpigrades, a primitive order of arachnids (Arachnida: Palpigradi). Genetica 134: 79–87.
Fundamental trends in the karyotype evolution of Pedipalpi: comparison with spiders, solifuges, and palpigrades.
Král J., Šťáhlavský F., Musilová J., Sember A., Dulíková L., Pekár S., Weygoldt P., Haupt J., Gromov A., Huber S. & Prendini L. (2008): Fundamental trends in the karyotype evolution of Pedipalpi: comparison with spiders, solifuges, and palpigrades. In: Abstracts of the 24th European Congess of Arachnology, 25 – 29 August 2008, Bern, pp. 59.

2007

Chthonius heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik.
Ducháč V., Mlejnek R. & Šťáhlavský F. (2007): Chthonius (Chthonius) heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik. Arachnologische Mitteilungen, 33: 31–33.
New species of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) for the fauna Bulgaria.
Petrov B. P. & Šťáhlavský F. (2007): New species of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) for the fauna Bulgaria. Historia naturalis bulgarica, 18: 15–27.
Štírci (Pseudoscorpiones).
Šťáhlavský F. (2007): Štírci (Pseudoscorpiones). In: Hudec, K., Kolibáč, J., Laštůvka, Z. & Peňáz, M. (Eds): Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha. p. 60.
Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Dolního Povltaví a Podřipska.
Šťáhlavský F. & Krásný L. (2007): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Dolního Povltaví a Podřipska. Bohemia centralis, 28: 427–436.

2006

Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Národního parku Podyjí.
Šťáhlavský F. (2006a): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Národního parku Podyjí. Klapalekiana, 42: 167–178.
Štírci (Pseudoscorpiones, Arachnida) CHKO Kokořínsko.
Šťáhlavský F. (2006b): Štírci (Pseudoscorpiones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis, 27: 161–165.
Úvod do studia karyotypové evoluce štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Šťáhlavský F. (2006c): Úvod do studia karyotypové evoluce štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones). PhD. thesis. Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 98 pp.
In memoriam Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D., 1952-2004.
Šťáhlavský F. (2006d): In memoriam Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D., 1952-2004. Arachnologische Mitteilungen, 31: 51–53.

2005

Pseudoscorpiones (štírci).
Šťáhlavský F. & Ducháč V. (2005): Pseudoscorpiones (štírci). In: Farkač, J., Král, D.& Škorpík, M. (Eds) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. pp. 83–84.

2004

Karyotype analysis and achiasmatic meiosis in pseudoscorpions of the family Chthoniidae (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Šťáhlavský F. & Král J. (2004): Karyotype analysis and achiasmatic meiosis in pseudoscorpions of the family Chthoniidae (Arachnida: Pseudoscorpiones). Hereditas, 140: 49–60.

2001

Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Prahy.
Šťáhlavský F. (2001): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Prahy. Klapalekiana, 37: 73–121.
Neue und wenig bekannte Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik.
Šťáhlavský F. & Ducháč V. (2001): Neue und wenig bekannte Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. Arachnologische Mitteilungen, 21: 46–49.

2000

Štírci (Pseudoscorpiones) Prahy (ekologie, morfologie, karyologie).
Šťáhlavský F. (2000): Štírci (Pseudoscorpiones) Prahy (ekologie, morfologie, karyologie). Diploma thesis. Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 91 pp.

1998

Štírci (Pseudoscorpiones) ze stromových dutin v Praze.
Šťáhlavský F. (1998): Štírci (Pseudoscorpiones) ze stromových dutin v Praze. In: Zoologické dny Brno. 5.–6.11. 1998. Abstract book. Brno.

1996

Prodromus štírků (Pseudoscorpiones) České republiky.
Šťáhlavský F. (1996): Podromus [sic!] štírků (Pseudoscorpiones) České republiky. Seminary work. Faculty of Science, Charles University, Praha. 37 pp.
Česká arachnologická společnost © 2008-2019