Rok
2001
Autoři
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 70
Citace
Šťáhlavský F. (2001): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Prahy. Klapalekiana, 37: 73–121.

Fotografie