Rok
2014
Autoři
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Citace
Dolejš P. (2014): Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2. Pavouk 37: 12-13 (in Czech).