Rok
2014
Autoři
Mgr. Hana Svojanovská
Citace
Svojanovská H. (2014): Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně. Pavouk 36: 17-18 (in Czech).