Rok
2016
Autoři
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Citace
Růžička V., Hajer J., Kubcová L. & Dolejš P. (2016): Náš táta pavouk. Pavouk 41: 33 (in Czech).