Rok
2006
Autoři
Vratislav Laška
Obsah
Originalni ID: 48
Citace
Laška V. (2006): Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim. Diploma thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 61 pp.