Rok
2015
Autoři
Michal Holec
Citace
Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reserve (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 153–160.

Soubory ke stažení

holec-holcova-2015-prispevek-k-faune-pavouku-npr-velky-a-maly-bezdez.pdf - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2019