Rok
2007
Autoři
doc. RNDr. Jiří Král, Dr.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Druhy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ES
Obsah
Originalni ID: 873
Citace
Řezáč M., Král J. & Pekár S. (2007): Revize pavouků druhového agregátu Dysdera erythrina (Araneae, Dysderidae): sympatrický výskyt sibling druhů [Revision of the spiders of the species aggregate Dysdera erythrina: sympatric occurrence of sibling species]. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46–47 (in Czech).