Rok
2021
Autoři
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Ing. Tomáš Hamřík
Citace
Hamřík T. & Košulič O. (2021): Řízené vypalování jako efektivní ochranářský management pro podporu biodiverzity stepních stanovišť (Prescribed burning as an effective conservation management tool to support steppe habitat biodiversity). Ochr. přír. 76 (6): 17–21 (in Czech, English summary).

Fotografie