Rok
2020
Autoři
Mgr. Dominik Vondráček
Petr Šípek
Obsah

V r. 2020 se opět měla uskutečnit Velká výstava bezobratlých, která se koná již od r. 2013 s jednou mírnou odchylkou vždy každé dva roky. Vzhledem k vládním opatřením a nařízením, která platila letos na jaře, bylo zjevné, že čtvrtý ročník v běžném režimu nelze uskutečnit. Návštěvnost předchozích výstav se denně pohybovala v řádu stovek účastníků, dodržování epidemiologických opatření tedy bylo zcela nereálné. Přesto se organizátoři nechtěli smířit s jejím úplným zrušením. Po několika debatách a návrzích různých náhradních řešení nakonec zvítězil návrh uspořádat výstavu alespoň ve virtuálním světě.

K prezentaci byla zvolena sociální síť Facebook, na které se mimo jiné vyskytuje početná komunita zájemců o hmyz a jiné bezobratlé, sdružená v několika specializovaných skupinách a stránkách. Výstava pak probíhala na facebookové stránce platformy Přírodovědci.cz. Tento projekt se snaží za pomoci popularizačních aktivit a informací k možnému studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy zaujmout nejen žáky a studenty různých škol, ale i pedagogy a širokou veřejnost.

Citace
Šípek P., Vondráček D., Sommer D. & Hrůzová L. (2020): Velká výstava bezobratlých proběhla on-line [The Large Exhibition of Invertebrates took place on-line]. Živa 68 (6): CLXX–CLXXI (in Czech).

Fotografie