Rok
2013
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
Citace
P. Kasal, V. Kaláb, L. Štěpánek & M. Řezáč (2013): Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR. Pavouk 35: 5-10 (in Czech).