Rok
2017
Autoři
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Druhy
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) CR
Obsah

Eresus sandaliatus je vzácný druh pavouka z čeledi stepníkovitých (Eresidae), jenž je řazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR) naší arachnofauny (Ř EZÁČ et al. 2015). Během floristického průzkumu Podbořanska v průběhu května 2015 jsme učinili zajímavý nález samce tohoto stepníka na Černockém vrchu u Malé Černoce. Tento taxon dosud nebyl ze sledovaného území znám.

Citace
Koutecký D., Frouz J. & Hošťálková A. 2017: Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní Čechy). Interesting finding of Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 on Černocký vrch hill near Malá Černoc in Podbořany area (northwestern Bohemia). Sbor. Obl. muz. v Mostě, ř. přír. 38: 88–91 (in Czech, English abstract)

Fotografie