Bibliografie
2017
 © Oto Zimmermann
Oblast
Autoři
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Abstrakt

Eresus sandaliatus je vzácný druh pavouka z čeledi stepníkovitých (Eresidae), jenž je řazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR) naší arachnofauny (Ř EZÁČ et al. 2015). Během floristického průzkumu Podbořanska v průběhu května 2015 jsme učinili zajímavý nález samce tohoto stepníka na Černockém vrchu u Malé Černoce. Tento taxon dosud nebyl ze sledovaného území znám.


1991
 © Oto Zimmermann
Oblast
Autoři
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Abstrakt
Originalni ID: 177