Ústředním motivem loga ČAS je karbonský pavoukovec Promygale bohemica (Frič, 1899) z řádu Trigonotarbida, popsaný prof. Antonínem Fričem podle materiálu z Nýřan. Ilustraci zhotovil doc. RNDr. Stanislav Opluštil, PhD., Ústav geologie a paleontologie PřF UK.

Výchozí varianta

Existují čtyři základní verze (česká – pozitiv, česká – negativ, anglická – pozitiv, anglická – negativ).

Logo (základní česká verze - pozitiv) Logo (základní česká verze - negativ) Logo (základní anglická verze - pozitiv) Logo (základní anglická verze - negativ)

Velikost

Nejmenší přípustná velikost loga je 13×13 mm (pozitiv i negativ), u negativu je doporučeno 15×15 mm.

Logo (minimální česká verze - pozitiv) Logo (minimální česká verze - negativ) Logo (minimální anglická verze - pozitiv) Logo (minimální anglická verze - negativ) Logo (doporučená minimální česká verze - negativ) Logo (doporučená minimální anglická verze – negativ)

Barevné varianty

Logo lze v obou variantách kombinovat s libovolnou barvou dostatečné sytosti, tedy tak, aby čitelnost značky byla vždy zachována.

Správně

Logo (barevná verze - pozitiv - správně) Logo (barevná verze verze - pozitiv - správně) Logo (barevná verze - pozitiv - správně) Logo (barevná verze verze - pozitiv - správně)

Špatně

Logo (barevná verze - pozitiv - špatně) Logo (barevná verze verze - pozitiv - špatně) Logo (barevná verze - pozitiv - špatně) Logo (barevná verze verze - pozitiv - špatně)

Ochranná zóna

Místo, do kterého nesmí zasahovat jiné prvky (text, grafika, jiná loga). Vlevo – doporučená, vpravo – minimální.

Logo (ochranná zóna)

Zakázané varianty

Logo není dovoleno jakkoliv deformovat, natáčet (rotovat) či modifikovat.

Grafický prvek – maskot

Logo (maskot)