Kvadráty: 5647 7069
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Criticaly endangered

Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912)

Czech namepavučenka písečná
Threat levelCriticaly endangered
Records2 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1996, V. Růžička, Růžička 1998c
Last record 2022 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - Me.? [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-250

Bibliography

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 


Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1101
Individuální sběr3001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesostepní doubravy1101
Písčiny3001
 MalesFemalesJuvenilesRecords