Kvadráty: 7065
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) Nezvěstný

Hylyphantes nigritus (Simon, 1881)

České jménopavučenka vývrtková
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Poslední nález 1938 , Augustin Hoffer
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-250

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) RESamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy