Kvadráty: 5952 6673 5555
  Records by time  
Oonopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) Not endangered

Tapinesthis inermis (Simon, 1882)

Czech namevzokan domácí
Threat levelNot endangered
Records5 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1964, E. Žďárková, Růžička & Buchar 2008
Last record 2022 , Jiří Král
Distribution areaEuropean (USA
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude200-500

Bibliography

 © Oto Zimmermann
The oonopid spiders (Oonopidae), Tapinesthis inermis (Simon, 1882) and Triaeris stenaspis Simon, 1891, are recorded for the Czech Republic for the first time. Tapinesthis inermis was redetermined from misidentified material and Triaeris stenaspis was discovered in a greenhouse.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2125
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Tapinesthis inermis (Simon, 1882) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Vnější stěny budov0101
Interiéry budov1023
 MalesFemalesJuvenilesRecords