Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 Not endangered 13× 14×

Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004

Czech nameplachetnatka suťová
Threat levelNot endangered
Records14 nálezů, 9 kvadrátů
Last record 2011 , Antonín Roušar
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude350-1550

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Vývoj biospeleologie je poznamenán skutečností, že lidé jsou fascinováni tím, co v přístupných podzemních prostorách vidí. Vápencové jeskyně celého světa s bohatou krápníkovou výzdobou, jeskyně v solném krasu Íránu, jeskyně v křemenných pískovcích Guyanské vysočiny, jeskyně s obřími krystaly sádrovce v Mexiku – to všechno je pro nás úžasná nádhera. Není bez zajímavosti si uvědomit, že kdyby lidé podzemní prostory neosvětlili, nikdo nikdy by tu z našeho pohledu – krásu neviděl. Panuje tam naprostá tma a skuteční obyvatelé podzemních prostor nemají oči.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (14 used records)
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past91329
Individuální sběr1505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (14 used records)
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skály a sutě v horách1101
Kamenité suti nižších poloh917213
 MalesFemalesJuvenilesRecords