Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2007

Chthonius heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik.
Ducháč V., Mlejnek R. & Šťáhlavský F. (2007): Chthonius (Chthonius) heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik. Arachnologische Mitteilungen, 33: 31–33.

2005

Pseudoscorpiones (štírci).
Šťáhlavský F. & Ducháč V. (2005): Pseudoscorpiones (štírci). In: Farkač, J., Král, D.& Škorpík, M. (Eds) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. pp. 83–84.

2004

Checkliste der Pseudoskorpione Mitteleuropas. Checklist of the pseudoscorpions of Central Europe (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Blick T., Muster C. & Ducháč V. (2004): Checkliste der Pseudoskorpione Mitteleuropas. Checklist of the pseudoscorpions of Central Europe (Arachnida: Pseudoscorpiones). Version 1. Oktober 2004. Available from: http://www.AraGes.de/checklist.html#2004_Pseudoscorpiones/ (17.11.2009).
Chthonius heterodactylus Tömösvary, 1882 (Arachnida: Pseudoscorpiones) z Hranické propasti jako nový druh štírka pro faunu České republiky.
Ducháč V. & Mlejnek R. (2004): Chthonius heterodactylus Tömösvary, 1882 (Arachnida: Pseudoscorpiones) z Hranické propasti jako nový druh štírka pro faunu České republiky. Speleofórum, 23: 37–38.

2003

Die männlichen Genitalstrukturen der Neobisium-Arten der Tschechischen Republik (Pseudoscorpiones: Arachnida).
Ducháč V. (2003): Die männlichen Genitalstrukturen der Neobisium-Arten der Tschechischen Republik (Pseudoscorpiones: Arachnida). Entomologische Zeitschrift, 113(1): 2–6.

2002

An anomaly of chaetotaxy of pedipalpal chela in Neobisium carcinoides (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Ducháč V. (2002a): An anomaly of chaetotaxy of pedipalpal chela in Neobisium carcinoides (Arachnida: Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen, 23: 58–59.
Samčí genitálie našich štírků rodu Neobisium (Pseudoscorpiones: Neobisiidae).
Ducháč V. (2002b): Samčí genitálie našich štírků rodu Neobisium (Pseudoscorpiones: Neobisiidae). In: Bryja, J. & Zukal, J. (Eds) Zoologické dny Brno. 14.–15.2. 2002. Abstract book. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. pp. 23–24.
Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky.
Ducháč V. (2002c): Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky. Habilitation thesis. Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 221 pp.
Evoluční vztahy eutroglobiontního štírka Neobisium (Blothrus) slovacum.
Ducháč V. (2002d): Evoluční vztahy eutroglobiontního štírka Neobisium (Blothrus) slovacum. Folia faunistica Slovaca, 7(1): 18.

2001

Neue und wenig bekannte Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik.
Šťáhlavský F. & Ducháč V. (2001): Neue und wenig bekannte Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. Arachnologische Mitteilungen, 21: 46–49.

1999

Morfologie pedipalpů Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z České republiky.
Ducháč V. (1999a): Morfologie pedipalpů Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z České republiky. Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 7: 105–113.
The Contemporary Research of the Pseudoscorpion Fauna in the Czech Republic.
Ducháč V. (1999b): The Contemporary Research of the Pseudoscorpion Fauna in the Czech Republic. American Arachnology, 59: 14.
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava).
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). Vlastivědný Sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních. Muzeum Vysočiny. Jihlava, 14: 155–175.
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava)
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava) [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava)]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních14: 155–175 (in Czech, English summary).
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava)
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava).]Vlastivědný sborník Vysočiny, odd.věcí přír. 14: 155–175.

1998

Erstnachweis von Syarinus strandi in der Tsechischen Republik (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Ducháč V. (1998a): Erstnachweis von Syarinus strandi in der Tsechischen Republik (Arachnida: Pseudoscorpiones). Entomologische Zeitschrift, 108(12): 506–508.
Červený seznam ohrožených druhů štírků Německa a fauna štírků České republiky.
Ducháč V. (1998b): Červený seznam ohrožených druhů štírků Německa a fauna štírků České republiky. In: Zoologické dny Brno. 5.–6.11. 1998. Abstract book. Brno.

1997

Dosavadní nálezy štírků (Pseudoscorpiones) v Adršpašsko-teplických skalách.
Ducháč V. (1997): Dosavadní nálezy štírků (Pseudoscorpiones) [sic!] v Adršpašsko-teplických skalách. Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 5: 117–119.

1996

Nález Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) v České republice.
Ducháč V. (1996c): Nález Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) v České republice. Východočeský Sborník Přírodovědný Práce a Studie, 4: 81–84.

1995

Pseudoscorpionida.
Ducháč V. (1995a): Pseudoscorpionida. In: Rozkošný, R. & Vaňhara, J. (Eds): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Brno. 92: 51–53.
Variabilita určovacích znaků Neobisium fuscimanum (Pseudoscorpionidea).
Ducháč V. (1995b): Variabilita určovacích znaků Neobisium fuscimanum (Pseudoscorpionidea). Fauna Bohemiae Septentrionalis, 20: 145–151.
Novější poznatky o fauně štírků (Pseudoscorpionidea) České republiky.
Ducháč V. (1995c): Novější poznatky o fauně štírků (Pseudoscorpionidea) České republiky. In: Zoologické dny Brno. 9.–10.11. 1995. Abstract book. Brno.
Řád: Štírci – Pseudoscorpionida. Klíč k určování čeledí našich štírků.
Ducháč V. (1995d): Řád: Štírci – Pseudoscorpionida. Klíč k určování čeledí našich štírků. In: Buchar, J., Ducháč, V., Hůrka, K. & Lellák, J. (Eds) Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha. pp. 128–130.

1994

Faunisticko-bionomické poznámky k některým druhům štírků České republiky a Slovenské republiky.
Ducháč V. (1994a): Faunisticko-bionomické poznámky k některým druhům štírků České republiky a Slovenské republiky. Fauna Bohemiae septentrionalis, 19: 139–153.
Stav a zaměření výzkumu fauny štírků České republiky.
Ducháč V. (1994b): Stav a zaměření výzkumu fauny štírků České republiky. In: Zoologické dny Brno. 3.–4.11. 1994. Abstract book. Brno.

1993

Zwei neue Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik.
Ducháč V. (1993a): Zwei neue Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. Arachnologische Mitteilungen, 5: 36–38.
Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku.
Ducháč V. (1993b): Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 33: 65–69.

1989

Příspěvek k faunistice štírků Československa (Pseudoscorpionidea).
Ducháč V. (1989): Příspěvek k faunistice štírků Československa (Pseudoscorpionidea). Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy, 35: 179–182.

1988

Příspěvek k poznání štírků Českého středohoří.
Ducháč V. (1988): Příspěvek k poznání štírků Českého středohoří. Fauna Bohemiae Septentrionalis, 13: 103–108.