Year
2019
Authors
Mgr. Antonín Roušar
Helena Rothová
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
Kryštof Rückl
Mgr. Ondřej Machač
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Species
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) RE
Peponocranium praeceps Miller, 1943 EN
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) EN
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CR
Neon levis (Simon, 1871) CR
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) CR
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ES
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) CR
Content
Pavouci České republiky
Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu
Zoropsis spinimana v České republice?
Významné nálezy pavouků z ČR VI.
Inventarizace 2018
Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?
Květy pryšců - prostřený stůl
Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes
Zoologické dny - Brno 2019
Druhý česko-britský seminář v Praze
Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019
Česká bibliografie
Britská bibliografie - The Newsletter 144
Pokyny pro autory
Citation
Pavouk0046

Downloadable files

pavouk-46.pdf
Czech Arachnological Society © 2008-2020