Kvadráty: 6569
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Criticaly endangered

Caviphantes saxetorum (Hull, 1916)

Czech namepavučenka štětinozubá
Threat levelCriticaly endangered
Records1 nálezů, 1 kvadrátů
First record 2013, O. Machač, viz Pavouk 2013 (č. 35)
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude200-200

Bibliography

 © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.



Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1 used records)
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1 used records)
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords