Kvadráty: 6673 5360 6663
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cinetata gradata (Simon, 1881) Criticaly endangered 3x 1x 4x

Cinetata gradata (Simon, 1881)

Czech namepavučenka stupínkatá
Threat levelCriticaly endangered
Records4 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťsemi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuvery rare
Altitude300-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) z čeledi Linyphiidae je jediný druh rodu Cinetata na světě. Jedná se o drobného pavouka o délce těla 1,3–1,6 mm (Obr. 1). Samci mají typický vyvýšený hrbol na hlavohrudi (Obr. 2 viz Wiehle 1960). Tento druh je rozšířen v západní Evropě (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Španělsko, Švýcarsko), ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) a také v severní části Balkánu (Bulharsko, Černá Hora, Srbsko) (Nentwig et al. 2017). Všude je však tento druh nalézán jen ojediněle a je považován za vzácný podhorský až horský druh (Blick et al. 1995). Z České republiky byl dosud jeho výskyt publikován ze čtyř polí síťového mapování (Buchar & Růžička 2002, Kůrka & Vaněk 2010, Kůrka 2015, Krejčí et al. 2016), tří z Čech a jedné z Moravy. V tomto příspěvku shrnuji dosavadní nálezy v ČR, nový nález z Moravy a poznatky o ekologii tohoto druhu.© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (4 used records)
Cinetata gradata (Simon, 1881) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1102
Sklepávání0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (4 used records)
Cinetata gradata (Simon, 1881) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní paseky0101
Slatiniště1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords