Kvadráty: 7148 6048 7161 7052 5350
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Glyphesis servulus (Simon, 1881) Strongly endangered

Glyphesis servulus (Simon, 1881)

Czech namepavučenka noscovitá
Threat levelStrongly endangered
Records8 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1978, M. Antuš, Buchar 1979
Last record 2020 , Petr Dolejš
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery rare
Altitude250-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (8 used records)
Glyphesis servulus (Simon, 1881) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1102
Zemní past7103
Individuální sběr1402
Neurčeno0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (8 used records)
Glyphesis servulus (Simon, 1881) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokré louky0101
Kamenité suti nižších poloh5403
Neurčeno0102
Močály4002
 MalesFemalesJuvenilesRecords