Kvadráty: 6048 7161 7052 5350
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Glyphesis servulus (Simon, 1881) Strongly endangered 7x 7x

Glyphesis servulus (Simon, 1881)

Czech namepavučenka noscovitá
Threat levelStrongly endangered
Records7 nálezů, 4 kvadrátů
First record 1978, M. Antuš, Buchar 1979
Last record 1995 , Petr Antuš, Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery rare
Altitude300-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (6 used records)
Glyphesis servulus (Simon, 1881) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past7103
Individuální sběr1402
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Glyphesis servulus (Simon, 1881) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité sutě5403
Močály4002
 MalesFemalesJuvenilesRecords