Kvadráty: 5259 5158 7154 7055 7155 6955
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Maro sublestus Falconer, 1915 Strongly endangered 16× 16×

Maro sublestus Falconer, 1915

Czech nameplachetnatka nepatrná
Threat levelStrongly endangered
Records16 nálezů, 6 kvadrátů
First record 1962, F. Miller, Miller 1966
Last record 1999 , Antonín Kůrka
Distribution areaEuropean - eM [Boh.]
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude400-1450

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Maro sublestus Falconer, 1915 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past270012
Sklepávání0101
Smyk0101
Prosev1001
Neurčeno1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Maro sublestus Falconer, 1915 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské biotopy1203
Neurčeno10205
Mokré louky6002
Přirozené lesy1001
Bylinné porosty břehů10004
Mokřadní olšiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords