Kvadráty: 7069
  Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák vlnovkový
Records5 nálezů, 1 kvadrátů
First record 2020, Ondřej Machač,
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Altitude200-200

Bibliography

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 


 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

On 25.7.2020, the authors collected several specimens of Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) in Váté písky Reserve and around Soboňky Pond (South Moravia). This species, inhabiting herb and shrub layers in open habitats, became finally a member of the Czech spider fauna.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) MalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1301
Neurčeno1203
Smyk0031
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) MalesFemalesJuvenilesRecords
Úhory1301
Neurčeno1203
Písčiny0031
 MalesFemalesJuvenilesRecords