Kvadráty: 5647 5546 6062 5960 6660
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Strongly endangered 10×

Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882)

Czech nameplachetnatka mravenčí
Threat levelStrongly endangered
Records10 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2022 , Pavel Krásenský
Distribution areaEuropean - A, C [Mor.]
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude200-450

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (10 used records)
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1442
Zemní past2607
Individuální sběr0301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (10 used records)
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Travnaté stepi0101
Neurčeno3847
Suché louky0402
 MalesFemalesJuvenilesRecords