Rok
2018
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek
Antonín Reiter
Mgr. Ondřej Machač
Zdeněk Mačát
Druhy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) CR
Citace
Machač O., Mačát Z., Jelínek A. & Reiter A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje (Fen raft spider Dolomedes plantarius in the Dyje river basin). Thayensia 15: 95–102 (in Czech, English summary).