Kvadráty: 5953 5562 5852 5449 6050
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Syedra gracilis (Menge, 1869) Endangered 16x 16x

Syedra gracilis (Menge, 1869)

Czech nameplachetnatka útlá
Threat levelEndangered
Records16 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1961, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record 2000 , pv
Distribution areaEuropean - eM [Boh.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (8 used records)
Syedra gracilis (Menge, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1304
Prosev2203
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (8 used records)
Syedra gracilis (Menge, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny0101
údolní jasanoolšové luhy2102
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
horská vřesoviště0101
výsadby jehličnanů0101
lesostepní doubravy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020